Staklene aparature

Апаратура_по_Бергман_Јунку

Калциметар ПО Сцхеиблеру
Калциметар Серијски са 5 мерних места
Микрокејдахл апарат
Макрокејдахл апарат
Апарат за Разарање по Кејдахл-у
апаратура за одређивање алкохола у крви
Апарат за анализу кисеоника
Апарат за колориметријско Одређивање кисеоника
Апарат за анализу кисеоника ПО Орсат-Фисцхеру У дрвеном сандучићу СА ПТФЕ славинама
Апарат за анализу гасова ПО Орсат-Клеину У дрвеном сандучићу са пластичне славинама, Комплет са цревима
Апарат ПО Бергман Јунку
Апарат ПО Видмарку
апаратура за Амалгаме
апаратура за одређивање цијанида
апаратура за одређивање арсеника
апаратура за Испитивање мириса ТНГ
апаратура за Испитивање непропустљивости ТНГ
апаратура за дестилацију етанола
апаратура за испарљиве киселине у вину
апаратура за екстракцију гасом
апаратура за седиментацију По Андреасену
Олфактометар
Сталагмометар
апаратура за дестилацију
апаратура за редестилацију
апаратура за екстракцију По Твисселманну
апарат за екстракцију По Цлавенгеру
апарат за екстракцију По Унгеру
апарат за екстракцију ПО Сокхлету
Апарат за одређивање воде по ДЕАН Старку
Апарат ПО Жукову
Апарат за одређивање СО₂
Апарат за одређивање упијања воде
Апарат Кундерна Дански
Апарат за екстракцију биљних масти 


ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net