Stakleni artikli za građevinsku industriju

Piknometar za asfalt i bitumenizovane minerale

Piknometar_za_asfalt
ZAPREMINA POSUDE ml NB VRSTA STAKLA ART. BR.
 250  34/24  Soda-krečno staklo  114 134 001
 500  45/27  Soda-krečno staklo  114 134 002
 1000  60/46  Soda-krečno staklo  114 134 003
 2000  60/46  Soda-krečno staklo  114 134 004
 250  34/35  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 005
 500  45/40  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 006
 500  60/46  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 007
 1000  60/46  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 008
 1000  45/40  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 009
 2000  60/46  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 010
 5000  60/46  Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu  114 134 011

Komplet se sastoji od posude i levka na kome je kružno obeležena crta.
Svaka posuda je obeležena istim serijskim brojem kao i levak.

KALCIMETAR PO SCHEIBLERU

Kalcimetar_po_scheibleruKoristi se kod hemijske analize zemljišta za određivanje kalcijum-karbonata.
Aparatura se sastoji od 4 staklenih delova, metalnog stalka, klema i silikonskog creva.Permeabilimetar po Blen-u


Permeabilimetar_po_Blen_uKoristi se za određivanje specifične površine cementa.

ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net