Nivokazne staklene cevi

NIVOKAZNE_STAKLENE_CEVI NIVOKAZNE_STAKLENE_CEVI

Nivokazne staklene cevi upotrebljavaju se na armaturama za kontrolu nivoa fluida u posudama i rezervoarima, za kotlove niskog pritiska i kao vizuelni indikator protoka. Izrađuju se od visokokvalitetnih borosilikatnih debelozidnih stakala koja su otporna na termičke šokove i korozivna dejstva tečnosti.

Tehničke karakteristike:

- Max T°: 500°C (trenutno)
- Radna temperatura T°: 250°C
- Gustina, g/cm3: 2,23
- Koeficijent toplotnog širenja: (20 - 300°C) 3,25 x 10-6x K-1 according to ISO 3585
- Hidrolitička postojanost po: ISO R 719: klasa 1
- Kiselinska postojanost  ISO 1776: klasa 1
- Alkalna postojanost ISO 695: Klas 2
- Ovalnost po ISO 1101

Otpornost na pritisak definise se po sledećem obrazcu:

obrazac

Od = Spoljašni prečnik cevi u mm
Wd = Debljina zida u mm,
P = otpornost na pritisak u bar
K/S = Resistencioni parametar u N.mm ̄² 

Parametar za borosilikatno staklo 3,3; K/S =7 N.mm ̄²  prema DIN ISO 1595

Na otpornost na pritisak takođe utiču i sledeći faktori:
- Toplotna razlika između unutašnjeg i spoljašnjeg zida
- Kvalitet površine
- Završna obrada krajeva
- Usklađenost uslova instalacije u skladu sa propisima o posudama pod pritiskom
- Ukupna dužina
Proizvođač može da izvrši precizan obračun gde je to potrebno.

Nivokazne cevi se izrađuju u dužini po zahtevu kupca sa maksimalnom dužinom od 6000mm. Obrada krajeva cevi je vrlo važna i poželjno je da kupac naruči tačnu dužinu, koju bi mi u našim pogonima izradili. Svaka dalja obrada neadekvatnom opremom narušava strukturu materijala i može da dovede do loma stakla u toku eksploatacije.

U ponudi imamo sledeće dimenzije nivokaznih staklenih cevi:

Spoljašnji prečnik ᴓ /mm Debljina zida /mm
  Preporučena  maksimalna
dužina za kotlove /mm
  Preporučena maksimalna
 dužina za rezervoare /mm
 10 ±0,15  2,2±0,15  600  2000
 12±0,20  2,2±0,15  800  2500
 14±0,20  2,2±0,15  1000  2500
 15 ±0,20  2,5±0,15  1500  3000
 16 ±0,20  2,5±0,15  1500  3000
 16 ±0,25  3,5±0,15  1500  4500
 17 ±0,20  2,5±0,15  1500  3000
 18 ±0,15  2,5±0,15  1500  3000
 20 ±0,15  2,5±0,15  1500  4500
 22 ±0,15  2,5±0,15 ----  4500
 24 ±0,15  2,5±0,15 ----  4500
 30 ±0,15  2,8±0,15 ----  4500
 36 ±0,15  2,8±0,15 ---- 4500
 40 ±0,15  3,2±0,15 ----  4500
 40 ±0,15  5,0±0,15 ----  6000

ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net