Vizirna stakla za temperature do 800°C

Vizirna_stakla_Ovaj tip vizirnih stakala se primenjuje za nadgledanje procesa pri povišenim temperaturama, sa posebnom otpornošću na dejstvo plamena. Maksimalna radna  temperatura iznosi 750 ºC, dok trenutna može biti i 900 ºC.                                                                        

Izrađuje se u kružnim i pravougaonim oblicima sa mogućnošću krivljenja, u debljini od 4-5mm. Fina obrada ivica ovog tipa staklala je veoma važna jer na taj način stakla zadržavaju navedene karaketeristike.

ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net