Zaštitna kvarcna stakla za temperature do 1150°C

Vizirna_staklaKvarcna stakla su stakla visoke čistoće, poseduju izvanredne fizičke i hemijske karakteristike te stoga imaju širok spektar pimene. Najčešće se primenjuju u hemijskoj, farmaceutskoj, petrohemijskoj industriji, kao i u naučno-istraživačke svrhe.

Nizak koeficijent linearnog širenja omogućava staklu veliku rezistentnost na nagle promene temperatura-termo šokove i otpornost na temperaturu do 1150 ºC.
Aplikacije se izrađuju u debljinama od 1-10mm i veličinama diskova do 250 mm.

ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net